مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران در بازدید مجازی با ثبت بیش از ۶ هزار بازدید، به عنوان سومین موزه پربازدید استان تهران در این وبگاه شناخته شد.