یوزپلنگ‌ها گربه‌ سانانی ارزشمند اما در خطر انقراض هستند، امروزه یوزپلنگ آسیایی فقط در ایران زیست می‌کند از این رو به آن یوزپلنگ ایرانی نیز می‌گویند اما امروز شرایط خوبی ندارند و خطر انقراض آن‌ها را ...