معاون آموزشی وزارت بهداشت، دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز را به روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرد.