همزمان با برگزاری مراسمی و با حضور شهردار منطقه ۱۳ تهران ، معاون واحد پیوند اعضا دانشگاه شهید بهشتی و چهره های ورزشی و هنری ، از هفت خانواده های اهدا کننده عضو بیماری مرگ مغزی تجلیل به عمل آمد.