رییس مرکز مدیریت اطلاعات و حوادث سازمان مدیریت بحران کشور از اختصاص 7 هزار شماره موبایل پنج رقمی ویژه مدیریت بحران خبر داد.