استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و متخصص رادیولوژی گفت:  تختی برای افراد دارای اضافه وزن مناسب است که بتواند وزن بالای ۱۰۰ کیلوگرم را تحمل کند.