هزار و 77  تخت بیمارستانی با سرمایه‌گذاری3 هزار و 214 میلیارد تومان با حضور ویدیو کنفرانسی رییس جمهوری و در قالب هفتاد و سومین طرح ملی با شعار «هر خانه یک پایگاه سلامت» در ۶ استان کشور افتتاح می‌شود.