همزمان با آخرین روز هفته جهانی محیط زیست، در مراسمی با حضور مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران و شهردار منطقه ۱۳ تهران از اطلس زیست محیطی منطقه۱۳ رونمایی شد.