استاندار تهران از کاهش نرخ بیکاری در استان تهران در ۴ فصل متوالی خبر داد.