تهیه‌کننده برنامه رادیویی "صبح جمعه با شما" از ادامه ضبط این برنامه در شرایط سخت شیوع بیماری کرونا خبر داد.