این روزها با شیوع بیماری کرونا رخداد‌های تلخی را تجربه می‌کنیم که پیامد آن احساس تنش، استرس، اضطراب و بحران‌های روانی برای همه افراد جامعه است.