۳۷ هزار و ۱۱۸ دهیاری در کشور فعال است و بر این اساس ۹۵ درصد جمعیت روستایی کشور از خدمات نهاد دهیاری‌ها بهره‌مند هستند.