علاقه‌مندان برای شرکت در این رویداد باید پرسشنامه‌ای که در لینک استارتاپ ویکند قرار داده شده را تکمیل و ارسال کنند.