همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس رمان «پری رو»  اثر برگزیده ی دفاع مقدس در برنامه کتاب شب رادیو تهران با صدای بهروز رضوی بازخوانی می شود.