عزت نفس، شبیه یک ضربه گیر عمل می‌کند که اگر افراد به آن مسلح نباشند به احتمال زیاد ضربه‌های زندگی مثل ضربه‌های روحی، مالی و سایر ضربه‌ها آن‌ها را از پای در می‌آورند.