مدیرکل مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: به‌ مناسبت دهه وقف ۱۴۰۰ شماره تلفن چهار رقمی ۲۵۲۹ برای تسهیل ارتباط هموطنان با سازمان اوقاف و امور خیریه در کل کشور ایجاد شده است.