دختر مجرد بالای ۱۸ سال که مجرد باشد برای خروج از کشور به اجازه محضری پدر خود نیاز ندارد و می‌تواند به راحتی گذرنامه دریافت کند.