معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: احکام جدید معلمان در راه است و به‌زودی صادر خواهد شد.