عملیات عمرانی احداث معبر جدید در خروجی پارکینگ حرم مطهر امام (ره) واقع در بزرگراه خلیج فارس با هدف سهولت تردد خودروها آغاز شده است.