این برنامه روز دوشنبه بیست و نهم شهریورماه ساعت 17 با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود.