مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش ‌و پرورش از پوشش کل معلمان در طرح آموزش برای تدریس در فضای ‌مجازی در 3 هفته آینده خبر داد.