رئیس مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور گفت: اولین دوره آزمون زبان عمومی (UTEPT) دانشگاه تهران  با همکاری دانشگاه پیام نور در روز چهارشنبه 20 مردادماه 1400 برگزار می شود.