رئیس روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۰ تهران از برگزاری چهارمین بازدید عمومی عكاسان فضاي مجازي،گردشگري تهران و خبرگزاري ها از آثار تاریخی ری خبر داد.